Pokój Pański

„Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” mówi święty Paweł w liście do Rzymian.

To chyba jest pierwsze i podstawowe doświadczenie kogoś, kto zwrócił się w wierze do Jezusa w swojej nędzy grzechu. Nie tylko w sytuacji pojedynczej, ale przede wszystkim zmieniając kierunek życia i poddając je w wierze Chrystusowi.
Gdy mijają pierwsze gwałtowne przeżycia radości z doświadczenia obecności Boga w sercu, z czasem zostaje ów duchowy pokój i promieniuje przez lata przeżyte z Bogiem, na które spogląda się z perspektywy odkupienia obiecanego przez Pana, które jest „już i jeszcze nie”, wciąż dążąc z radością do zdrojów zbawienia co obiecuje nam Izajasz.

Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami! :)

(647)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *