Nauczania

Na stronie jest tylko 30 sekundowa próbka. Aby wysłuchać całe nauczanie, należy kliknąć na jego tytuł, otworzy się osobna strona na serwisie Spotify, która umożliwi wysłuchanie całości nagrania.

(0)