Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego

Wokół spotkań istnieje grupa dyskusyjna na portalu Facebook: Przejdź do grupy na facebooku.

Pytania, uwagi itp. proszę nadsyłać na adres: katechizm@barteksvd.net